Όταν στον περιβάλλοντα χώρο του ανθρώπου, οι συνεχείς εμφανίσεις θηλαστικών ζώων (σκύλοι, γάτες), πτηνών (περιστέρια, σπουργίτια) και ερπετών (φίδια, σαύρες κ.α) επιφέρουν ενόχληση αλλά και κινδύνους για την υγεία του, τότε θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την απώθησή τους.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι όλες οι παραπάνω κατηγορίες οργανισμών είναι ιδιαίτερα οφέλιμες για το οικοσύστημα, επομένως οποιαδήποτε εξόντωση τους με χημικά ή μηχανικά μέσα, όχι μόνο είναι παράνομη, αλλα διαταράσσει την ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Στην MICRO COSMOS ΑΤΤΙΚΗΣ με ειδικά συστήματα και προϊόντα προσφέρουμε λύσεις απώθησης πτηνών, ερπετών και κατοικιδίων ζώων, προκαλώντας ένα αφιλόξενο προς αυτά περιβάλλον. Τα αναγκάζουμε να απομακρυνθούν από τους εξωτερικούς σας χώρους, χωρίς όμως να βλάπτουμε τη ζωή τους.

contact

contact