Τα τρωκτικά που έχουν προσαρμοστεί καλά στο ευρύτερο περιβάλλον του ανθρώπου, είναι τα ποντίκια και οι αρουραίοι. Τα άγρια αυτά σπονδυλωτά επιφέρουν τεράστιες υλικές καταστροφές και ζημιές στην οικονομία, ροκανίζοντας σχεδόν τα πάντα -από αναπτυσσόμενες σοδειές στα χωράφια μέχρι αγωγούς αποχέτευσης, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικούς σωλήνες, μονωτικά υλικά κ.α.
Εκτός όμως από τις καταστροφές που επιφέρουν σε κάθε είδους χώρο, μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο σοβαρά νοσήματα, όπως πανώλητύφο,σαλμονέλλωσηλεπτοσπείρωση, τουλαραιμία, λεϊσμανίασητοξοπλάσμωση κ.α. Η μετάδοση μπορεί να γίνει:

μέσω μολυσμένων τροφίμων (από τρίχες και περιττώματα των τρωκτικών), 
με άμεση επαφή (δέρμα, εισπνοή μολυσματικών παραγόντων) 
ή μέσω εκτοπαρασίτων, όπως οι ψύλλοι που μεταβιβάζονται στον άνθρωπο.

Καταπολέμηση ποντικιών, αρουραίων (μυοκτονία)
Η καταπολέμηση αρουραίων και ποντικιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων.
Η εταιρεία μας ακολουθεί τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους μυοκτονιών αναλύοντας όλους τους παράγοντες που θα οδηγήσουν στη σωστή διαχείρηση του προβλήματος.

Ξεκινάμε με μια επιθεώρηση του χώρου (οικία, αποθήκη, κτηνοτροφική μονάδα, αγρός κλπ), προκειμένου να να καθορίσουμε τις θέσεις εισόδων των φωλεών καθώς και τις πιθανές διαδρομές που ακολουθούν τα τρωκτικά προς αναζήτηση τροφής.

Εκτιμάμε το μέγεθος του πληθυσμού των αρουραίων/ ποντικιών της προσβεβλημένης περιοχής.

Χρησιμοποιούμε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δολώματα δεύτερης γενεάς που με ένα γεύμα μειώνουν σύντομα τον πληθυσμό.

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετούμε τα δολώματα μέσα σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς (κουτιά με κλειδί). Με τον τρόπο αυτό οι αρουραίοι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για να φάνε κι επί προσθέτως ασφαλίζουμε το δόλωμα απο τις καιρικές συνθήκες και τα ζώα.

Επιθεωρούμε συχνά  (μηνιαίως) τις θέσεις δολώσεως  ώστε να καταγράψουμε τη μείωση της τροφής και να εξάγουμε νέα συμπεράσματα για τον πληθυσμό των τρωκτικών.  

contact

contact